Spiritcentrum

Massage (door Simon)

Massage is één van de methoden om te zorgen dat het lichaam en de geest zich kunnen ontspannen.
Massage werkt ontspannend, geeft je energie en vergroot het (lichaam's) bewustzijn.
Het lichaam is het vertrekpunt voor verandering van zowel gevoelservaringen als denkpatronen.
Op het moment dat je je meer bewust wordt van je lichaam komt de geest tot rust en worden de zintuigen geprikkeld.
Je zelfvertrouwen groeit, je kunt oude dingen loslaten en je komt daardoor positiever in het leven te staan.
Massage laat je op een rustige en zachte manier opnieuw met jezelf kennis maken.

De betekenis van aanraken
Raak je echt aan als je iemand aanraakt? Hoe geef je een hand? Hoe geeft de ander een hand?
Wil je iemand aanraken maar durf je niet? Schrik je als een ander jou wil aanraken?
Aanraken is een heel natuurlijke en basale manier van menselijk contact en van het delen van gevoelens met anderen (een voorbeeld is het troosten van kinderen).
Historisch gezien zijn aanraken, voelen en het lichaam in onze cultuur lange tijd min of meer verwaarloosd en ontkend.
Gedeeltelijk komt dit omdat aanraken, voelen en lichamelijk contact beladen onderwerpen zijn.
Lichamelijk contact is bijna alleen toegestaan in de privé-sfeer of als dit contact een duidelijke functie heeft zoals in de verzorgende beroepen.
Het aanraken kan den een technisch karakter krijgen en niet meer ervaren worden als een persoonlijk, emotioneel geladen contact.
Toch is aanraken en aangeraakt worden erg belangrijk vooreen goede emotionele ontwikkeling.
De persoonlijke informatie - uit aanrakingen of gebaren - speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven en in de persoonlijke contacten.
Massage neemt de persoonlijke betekenis van ons lichaam en van aanraken serieus.
Zij erkent bovendien de positieve invloed die het aanraken op ons gevoelsleven heeft.
Aanraken vraagt om bewust contact met je handen, contact met je lichaam, met je gevoel, het bewust zijn van die aanraking, van de wijze waarop en van het waarom.
Belangrijk is te weten wat de aanraking met je doet en wat je ermee wilt.
Daarvoor moet je bij je gevoel te rade gaan en je dus bewust worden van de veranderingen in je lijf en je geest.

Het belang van gevoelens
Massage geeft de mogelijkheid om opnieuw kennis te maken met je lichaam en wat je lichaam je vertelt over jezelf, over je omgeving en over je relaties met anderen.
Datgene wat het lichaam je vertelt of je laat voelen wordt soms gemakkelijk overgeslagen of onbelangrijk gevonden.
We slaan geen acht op signalen van ons lijf omdat we geen tijd hebben of het verdringen.
We luisteren niet naar onze gevoelsmatige behoeften omdat we denken dat dit onverstandig is.
Bij de massage leer je "luisteren" naar je eigen lichaam door je gewaar te laten worden wat je voelt in zo'n contact.
Je wordt je opnieuw bewust van je lichaam en je gevoelssignalen en daarmee van je lichamelijkheid.

Massage en overgave
Het meest geniet je van massage als je je kunt overgeven aan de aanraking, aan het gevoel wat die aanraking bij jou teweeg brengt.
Dit betekent niet het opgeven van je eigen wil en je persoonlijke kracht. Integendeel.
Jezelf overgeven aan die aanraking is juist een keuze van die vrije wil.
Het is meer dan vertrouwen hebben in de ander, het is vertrouwen hebben in jezelf.

Een massage is er vooral om spierstijfheid of krampen te verlichten of weg te nemen.
Ook verbeterd het de bloedsomloop, helpt de spieren te ontspannen en werkt ook stimulerend voor de afvalstoffen.

 

HOME