REVIEWS

          
       
laatst bijgewerkt: 09-01-2021

Home Behandelingen Reiki Seichem Cartouche Voetreflex Metamorfose Was-tekenen Over mij
Agenda Workshops Cursussen Meditatie Inwijdingen Paranormale avond Medium avonden Prijzen Links
Mandala-tekenen Mandala-boeken Energie-tekeningen Tarot en orakels Gedichten Webwinkel De Zon Beurs-agenda


Mandala-boeken

 Hieronder een lijst van boeken die met mandala's te maken hebben. Deze boeken heb ik zelf in bezit.
 De omschrijving van de boeken is wat er op het boek zelf vermeldt staat, dus niet mijn mening

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-202-4876-6
Uitg. Ankh-Hermes bv

J. en M. Arquelles
Mandala

De mandala zoals wij die kennen uit de oosterse kunst is opgebouwd uit een aantal concentrische vormen. Het centrum ervan, het nulpunt, vormt het begin van elk proces.
Met het vormen van een mandala ontstaat een bepaalde denktrant, die als basis en vertrekpunt geldt bij het zoeken naar kennis en wijsheid. De mandala weerspiegelt dan de verschillende bewustzijnsniveaus van degene die zich ermee bezighoudt. Zo wordt hij een praktische en werkzame hulp bij het mediteren.
De geschiedenis en de vorm van de mandala binnen de afzonderlijke culturen, worden met veel authentieke illustraties toegelicht. De verschillende symbolen en mandala-rituelen worden aan de lezer openbaar gemaakt, evenals overeenkomsten met de I Tjing, de astrologie en de alchemie.
Met deze kennis uitgerust wordt de lezer in staat gesteld een eigen mandala-proces te ondergaan. Dit werk biedt namelijk de mogelijkheid zelf mandala's te maken; meditatie-oefeningen gelden daarbij als hulpmiddel.
Dit boek is echter niet alleen geschreven voor diegenen die er zelf mee werken, het is in de eerste plaats een informatiebron van een eeuwenoud cultuurgoed dat bloeit vanuit het collectief onbewuste.

José Argüelles werd in 1939 in Rochester (Minnesota) geboren en bracht zijn jeugd door in Mexico. Hij behaalde de doctors graad in de kunstgeschiedenis aan de universiteit van Chicago.
Argüelles schreef talrijke artikelen over kunst en cultuur en maakte gedichten. Hij schildert mandala's, dikwijls in samenwerking met zijn vrouw Miriam.
Miriam Argüelles werd in 1943 in Chicago geboren. Zij is kunstenares en leidt samen met José geregeld workshops.

B

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-77247-33-5
Uitg. Akasha

George Bain
 Celtic Art - The Methods of Construction

mijn tekst: Dit is een engels boek maar laat heel goed zien wat er gebruikt wordt aan patronen.
Randen, spiralen, letters, zoo-morfen, sluitranden etc ....
Er wordt duidelijk met tekeningen aangegeven hoe je moet 'vlechten'.

Mijn mening: Als je van keltisch vlechtwerk houdt, is het echt een aanrader.
Je blijft kijken en je verbazen over wat er allemaal getekend kan worden in vlechtwerk.
Zelf vind ik het een geweldig boek, daarom heb ik hem hier ook bij gezet.

 

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-73798-52-3
Uitg. Akasha

Frits Bakker
 
Mandala en dans

Dansen en tekenen is een boeiend proces dat laat zien hoe stappen en lijnen een weg zoeken om tot een geheel, een mandala, te komen. Het is de kunst om elk moment en elke lijn bewust te beleven, want de mandala groeit vanuit de aandacht voor het eigen midden en het hier en nu.
 In dit boek vind je gedachten over die concentratie, over inspiratiebronnen, polariteiten, de elementen, spiralen en labyrint. Verder zijn er oefeningen om zelf een mandala-ervaring op te doen en voorbeelden van uitgewerkte dansmandala's. De mandalaweg en de weg van de sacrale dans waren voor de auteur een voortdurende oefening om de eenheid te ervaren van lichaam en geest, binnen en buiten, hemel en aarde.
 Iedereen die een potlood kan vasthouden, kan een mandala maken. Doe zoals je bent, zoals je kunt, niet zoals je niet kunt. Je start vanaf het punt waar je nu bent. Het leven is geen rechte weg, eerder een slingerend pad. De mandala maakt je bewust dat we in cirkels en in kringen leven, dat je tussen begin en einde voortdurend verandert en op weg bent naar een nieuw geheel. De mandala die je maakt is er een spiegel van. Niets hoeft je te weerhouden om met tekenen te beginnen. Laat je potlood maar dansen.

Frits Bakker tekent vanaf 1991 mandala's en vanuit sacrale dansen doet hij veel inspiratie op.
Hij houdt ervan anderen in contact te brengen met de wereld van de mandala via tekenmiddagen, teken-dansdagen, bezinningsbijeenkomsten, tentoonstellingen en wenskaarten. Al tekenend en dansend ervaart hij een diepe verbondenheid met mensen over de grenzen van kerk en godsdienst heen. Hij gelooft in de universele taal van de mandala en de goddelijke bron in ieder mens.

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-77247-33-5
Uitg. Akasha

Trudy van den Berg
 
Dieren in de mandala

Dieren zijn puur en kwetsbaar en hebben een sterke overlevingsdrang.
Zouden wij ons daarom steeds weer tot hen aangetrokken voelen?
Dit boek neemt je mee langs een stukje van de dierenwereld en wil je intenser en bewuster naar
dieren laten kijken. Dieren bezitten eigenschappen waar wij veel van kunnen leren wanneer we er
ons voor openstellen. Zij houden ons als het ware een spiegel voor en wellicht kunnen wij hun
eigenschappen in onszelf herkennen. Waarom valt de ene mens op een hond en de ander op een kat?
De auteur nodigt je uit om je samen met haar te verdiepen in de schoonheid van het dier en te
lezen over de ervaringen die ze opdoet in de natuur rond haar werk- en woonplek. De mandala's
zijn om naar te kijken maar ook een inspiratiebron om zelf te gaan tekenen. Per hoodstuk worden
hiervoor verschillende suggesties en technieken aangereikt. Al tekenend kun je op deze manier bij jezelf naar binnen gaan en het wezen van het dier ervaren.
Laat de wijsheid en kracht van dieren in je doordringen en ontdek hierdoor wat in jezelf verborgen ligt.

Trudy van den Berg woont en werkt in het Drentse Elp. Vanaf haar vroegste jeugd is de liefde voor de natuur al aanwezig en vond telkens weer een weg naar buiten in de vorm van tekenen en schilderen. Vanaf het moment dat zij het mandalatekenen ontdekte kregen de dieren en planten een plekje in de cirkel. Dit sloot helemaal aan bij de cyclus in de natuur die zich ook in een cirkel voltrekt. In haar eigen atelier thuis evenals ook op locatie geeft Trudy regelmatig cursussen in mandalatekenen. Het doorgeven van kennis geeft haar enorme voldoening en ze deelt dan ook met veel plezier het enthousiasme van haar cursisten.

 

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-73798-51-5
Uitg. Akasha

Robert la Boresa
 Zien door Rozetten

Dit is een boek voor mensen op zoek naar betekenis. Een zinrijk verhaal rond taal en teken, weerspiegeld in een zestal mystieke zegels. Elke rozet in dit boek is zo'n zegel. Het zijn spirituele vaten die hebben geschept uit een woord dat leeft. Zij laten iets zien van het onuitsprekelijk hartsgeheim van de mysticus, zij tonen zijn geestelijk universum, zijn dragend Licht. Zij laten iets doorklinken.
In frisse woorden ontdoet de auteur oude namen van een dikke laag stof, gebruikt hij verrassende sleutels, gevonden in de taal zelf, om oude geheimen te ontraadselen. Zijn reis is geen richtsnoer, geen uitgestippelde weg, maar wel een hoopvolle blik op de Eeuwige Bron. Zijn verhaal is als een lichtval die op een bewolkte dag opeens laat zien dat er boven de wolken iets te zoeken en te vinden is, waardoor een mens zomaar in de zon kan staan. Het boek gaat over dit Iets, dat niettemin heel Persoonlijk is.

De rozetten in dit boek zijn afkomstig uit een gekalligrafeerd handschrift. Dit oorspronkelijk manuscript telt 26 rozetten en vele bladzijden mystiek-religieuze tekst, alle rijk omrand met symboliek en geïnspireerde voorstellingen. Het werd geschreven als een persoonlijk spiritueel manifest. Zien door Rozetten is een poging deze spiritualiteit toe te lichten, maar ook om op te wekken tot een vernieuwde relatie met Het Eeuwige Motief, de Kracht van levende mensen. Een mens is het antwoord op een zeer positieve vraag. Wie de Vraagsteller herkent, kan het antwoord worden.

Robert la Boresa werd geboren in 1950 in Amsterdam, Hij is werkzaam in het basisonderwijs, maar daarnaast is hij meer en meer actief als dichter en performer van geestelijke poëzie, poëzie die getuigt van een vertrouwelijke omgang met een Hoogste Zingever. Zijn levensweg werd gemarkeerd door bijzondere dromen en gebeurtenissen. Zijn spiritualiteit schoot vooral wortel in joods-christelijk bronnen, maar openbaart een religiositeit die zich liever niet in een richting benoemen laat. Geloof blijft een geheimenis, het is geen keurslijf. Geloof is een relatie en geen leer, het is een weten, geen bewijsvoering. Het is staan en bewegen, zien in het rond en doen wat nodig is.

D

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-77247-21-1
Uitg. Akasha

Toke Dampier
 De mandala & verdwenen beschavingen

In dit boek wordt je uitgenodigd mee te gaan op reis naar de resten van de grote verdwenen beschavingen. Van achter je tekentafel neem je eerst een kijkje op het Amerikaanse continent bij de Maya's, de Azteken en de Inca's.
 Daarna bezoek je Europa op het moment dat de kunstzinnige Kelten heer en meester waren en
tenslotte ga je naar Egypte ten tijde van de farao's.
 De opkomst, bloei en ondergang van deze eens zo belangrijke rijken worden in dit boek beschreven. Aan de hand van vele getekende symbolen worden de verschillen en overeenkomsten tussen de volkeren getoond. De symbolen zijn in mandala's geplaatst omdat deze vorm met zijn baste basisstructuur bij uitstek geschikt is om een afspiegeling te geven van de wereld om ons heen.. Het boek nodigt uit om zelf een keuze te maken uit de aangeboden voorbeelden en hiervan een mandala in eigen stijl te creëren. Op die manier is het mogelijk te bepalen welke symbolen en beelden voor jou als lezer uitdrukking geven aan de essentie van een cultuur.

Toke Dampier geeft al jaren les in haar tekencentrum De Kring aan mensen voor wie het ontwerpen en tekenen van mandala's een weg is om zichzelf en hun creatieve vermogens beter te leren kennen. De natuur is voor haar een grote inspiratiebron en vormt een basis voor veel van haar mandala's.
 Toke is mede-auteur van het succesvolle boek
Kleur in je mandala.

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-77247-22-X
Uitg. Akasha

Toke Dampier
 
De mandala & wereldreligies

In dit boek word je uitgenodigd een spirituele ontdekkingsreis te ondernemen en je al tekenend te verdiepen in de essentie van de grote wereldreligies.
 We starten de reis in het Midden-Oosten waar het jodendom, het christendom en de islam hun wortels hebben. Hierna reizen we door naar India, de bakermat van het boeddhisme en het land waar de mandala zijn oorsprong vindt. We vervolgens onze tocht naar China waar onder meer het
confucianisme en het taoïsme worden aangehangen. Het boek beschrijft het ontstaan en de essentie van de verschillende stromingen. Aan de hand van de vele getekende symbolen zie je de verschillen en de overeenkomsten tussen religies. De symbolen zijn in een mandala geplaatst omdat deze vorm
met zijn vaste basisstructuur bij uitstek geschikt is om een ordening te creëren in de vele aspecten van de verschillende geloofsrichtingen.
 Het boek nodigt uit om zelf een keuze te maken uit de aangeboden voorbeelden en hiervan een mandala in eigen stijl te creëren. Op die manier is het mogelijk te onderzoeken welke symbolen en beelden voor jou als lezer uitdrukking geven aan de kern van een religie.

F

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-230-0889-8
Uitg. Becht

Susanne F. Fincher
 Mandala’s  Beeldentaal v.d. Ziel 

Mandala betekent centrum, cirkelomtrek, magische cirkel. Mandala's zijn een nuttig hulpmiddel bij onze speurtocht naar zin, persoonlijke groei en spirituele ervaringen. Mandala's - Beeldentaal van de ziel  is een praktische en inspirerende leidraar voor het maken van mandala's. Susanne Fincher schetst de achtergronden en rituele toepassingen van mandala's in verschillende culturen; zij geeft adviezen over materiaalkeuze, technieken en kleurgebruik voor het maken van persoonlijke mandala's; zij bespreekt de symboliek van kleuren, getallen, vormen en motieven zoals vogels en bloemen. Ze beschrijft ook een aantal praktijkgevallen van vrouwen die met succes haar adviezen hebben opgevolgd en hebben ontdekt hoe sterk de helende kracht van mandala's kan zijn.

Susanne F. Fincher is kunsttherapeute en coördinator van workshops en
 seminars over religie en psychologie. Ze heeft ruim vijftien jaar ervaring in de
 therapeutische toepassing van mandala's maken.

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-5764-596-3
Uitg.  Librero

David Fontana
 Mediteren met Mandala's

Een verzameling prachtige nieuwe mandala's voor meditatie, allemaal met symbolen die zodanig ontworpen zijn dat ze toegankelijk zijn voor iedereen die mediteert.
Ga op zelfontdekkingsreis aan de hand van 52 voortreffelijke nieuwe mandala's voor meditatie: één voor elke week van het jaar.
Wordt zelfbewuster en ontdek uw innerlijke rust.
Het ideale visuele hulpmiddel voor iedereen die geïnteresseerd is in meditatie; ook voor mensen die voor het eerst mediteren.

Professor David Fontana beoefent al meer dan dertig jaar meditatie. Hij heeft een doctorsgraad in de psychologie, is beëdigd psycholoog en staflid van de British Psychological Society.
David Fontana is Distiniquished Visiting Fellow aan de universiteit van Cardiff in Groot=Brittannië en hoogleraar aan de John Moores University in Liverpool en de universiteit van de Algarve in Portugal.

H

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-73769-45-0
Uitg. Akasha

Danka Hüsken
 Groot Mandala Basisboek

Het Groot Mandala Basisboek besteedt aandacht aan de traditionele mandala en wil nieuwe vormen van mandala-beleving aanreiken.
De traditionele mandala volgt in dit boek de rode draad van de kunst zoals we die in alle culturen over de gehele wereld terugvinden in die volkskunst, in de religieuze kunst en in nog vele andere vormen van ambachten en kunst.
In kort bestek wordt de geschiedenis en ontwikkeling van de mandal als ronde kunst geschetst. Duidelijk wordt hierbij dat de filosofie van 'de weg van het midden', zoals de mandala ook wel wordt genoemd, in vele culturen terug te vinden is. Zo vind je bijvoorbeeld bij de boeddhisten het 'diamanten pad' en bij de indianen het medicijnwiel. In de mandala's in Europa treffen we een vergelijkbare filosofie aan.

Deze weg van herkenning heeft de vorm van dit boek bepaald, waarbij de vele paden van de mandala zijn beproefd en in de praktijk zijn uitgewerkt. Enkele voorbeelden uit het scala van thema's en technieken zijn: * tekenen op zwart papier in plaats van wit;  -  * de mandala op een geheel andere manier leren zien dan in de traditionele vormen gebruikelijk is;  -  * andere materialen gebruiken en tot nieuwe ervaringen komen, zoals schilderen met zand, bewerken van zijde in diverse technieken, vilt, patchwork, vrij boruren;  -  * het driedimensionale in de mandala leren toepassen met vrije structuren en vormen, zoals objecten en maskers.

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-73798-15-9
Uitg. Akasha

Danka Hüsken
 De mandala als helend beeld

In het hele Universum weerklinkt de MANDALA.
De pulserende beweging inrollend en weer uitdijend deelt zich aan alles wat leeft mee. Je kunt dat zien in de natuur: de bomen met hun jaarringen, de aangroeiende elfenbankjes met hun naar buiten gerichte groeivormen. Bloemen in de knop, die al openbloeiend de prachtigste mandala's tonen. Ook de krimpende beweging van hout en de golfbeweging van water laat dit proces zien. In de architectuur en de kunst heeft men dankbaar gebruik gemaakt van de zichtbaar geworden wetten der natuur.

HEEL WORDEN
wil zeggen dat je je de oorsprong der dingen weer her-innert, weer van binnen beleeft, dat je de natuurlijke beweging weer integreert in de MENS die je bent. Overal ter wereld wordt de mandala gebruikt als uitgangspunt tot bewustwording. Dit boek wil je helpen je ogen weer te openen voor de wezenskern die je in je draagt door te leren kijken, te lezen, te overdenken en voor wie dat wil:
DOOR TE DOEN.....

 

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-73798-39-6
Uitg. Akasha

Danka Hüsken
 Numerologie in woord, beeld en getal

Getallen kunnen ons iets vertellen over de wetmatigheden van het leven. In de oude school van Pythagoras was getallenleer naast vakken als muziek, rekenkunde, sterrenkunde en meetkunde een hoofdvak. Hij leerde dat alles wat wij in de stof kunnen waarnemen opgebouwd is uit trillingen waaruit het getal te benoemen valt. Maar ook Pythagoras had zijn kennis uit oudere culturen verkregen: hij studeerde in Perzië, Egypte en Judea, waar de kennis van getallen en wiskunde al lange tijd werden toegepast. In onze tijd leeft de numerologie weer op. Wij beseffen dat wij zelf kunnen meewerken aan de invulling en loop van ons leven door ons te bekwamen in de kennis van onszelf. De leer der getallen is hierbij een praktisch en bruikbaar gegeven.

In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op de wetten der getallen, zowel in het cijfermatige als in de alfabetische rangorde. Het onderzoekt verschillende invalshoeken die ons bij de interpretatie van geboortedatum en naamgeving ten dienste kunnen staan. Ook de volledige geboortenaam komt in het boek aan bod, want zonder een totaalbeeld van wie en wat je bent, kun je niet op een goede manier met de leer der getallen omgaan en krijg je geen juist beeld van jezelf. Veel van de kwaliteiten van getallen laten zich uitstekend omzetten in tekeningen.
Zo ontstaat de getekende numerologische mandala, of andere vrije interpretaties van je getallen, die je zicht geven op wie je zou kunnen zijn.

Danka en Hans Hüsken houden zich sinds 1986 bezig met numerologie. Samen geven zij lezingen over dit onderwerp. Daarnaast geeft Danka cursussen en ook heeft zij een paar maal in een televisieprogramma uitleg gegeven over de getallenleer en haar symboliek.

J

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-73798-27-2
Uitg. Akasha

Hannie de Jong
 Chakra kleur- en werkboek

Al heel lang is bekend dat ieder mens zeven chakra's (energiecentra) heeft. Ieder chakra heeft een eigen basiskleur. De kleur hiervan wordt beïnvloed door de energie in dit chakra, je lichamelijk welzijn, je gevoelens en de wereld om je heen.
Meestal zien of kennen we de kleuren van onze eigen chakra's niet. Ga je chakra's kleuren, dan zal als vanzelf verborgen kennis hierover in je omhoogkomen en zichtbaar worden. Op die manier kunnen er dan heel bijzondere tekeningen ontstaan.
Met de tekeningen van Hannie als voorbeeld kun je de chakra's in dit boek elk je eigen kleur geven. Al kleurend ontdek je vaak ook allerlei verborgen talenten bij de herinneringen die naar boven gekomen zijn. Je onbewuste blijkt dan een schatkamer te zijn, vol vormen, kleuren, beelden en gevoelens in een taal die je nauwelijks nog kent.
Ga mee op reis naar die kleurrijke binnenwereld en ontdek daar de verrijkende en helende werking van het kleuren van je eigen chakra's. Om aan deze reis mee te doen heb je niet veel nodig: een eigen tekenplekje, dit boek, voldoende kleurpotloden en wat tijd voor jezelf.

 

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-77247-14-9
Uitg. Akasha

Hannie de Jong
Numerologische mandala's 

Geboortemandala's, relatiemandala's, speciale datummandala's... met alles wat maar een getal of cijfer bevat zijn numerologische mandala's te maken. Het belangrijkste dat je hiervoor nodig hebt is creativiteit. Durf daarbij alles wat er aan inspiratie in jezelf aanwezig is te gebruiken en leg jezelf geen grenzen of beperkingen op. Geholpen door de zeer vele tekenvoorbeelden en de duidelijke tekst in dit boek ben ook jij in staat je eigen numerologische mandala's te maken. Dit kleurrijke en inspirerende boek nodigt je daartoe zeker uit.
Op een geheel eigen manier 'vertaalt' Hannie getallen in vorm en kleur. Hierdoor ontstaan tekeningen die elk heel beeldend hun eigen verhaal vertellen. De geboortemandala op de voorkant van het boek is daar een schitterend voorbeeld van.
Hannie's cursisten worden door haar creativiteit zodanig geïnspireerd dat ze eveneens numerologische mandala's maken die iets te vertellen hebben. In het kleurdeel achterin het boek zijn daarom dan ook meerdere tekeningen van hen opgenomen. En natuurlijk is Hannie zelf ook met eigen tekeningen vertegenwoordigd.

K

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-77247-33-5
Uitg. Akasha

 

Tilly Klasens / illustratie's Hennie Molenaar
 
het Hemelhutje

In het sprookje Het Hemelhutje gaat Fionneke op reis naar de hemel om te zien waar oma nu woont.

De sprookjes in dit boek prikkelen de fantasie. Ze eindigen met een paar vragen, waardoor een opening kan worden gemaakt naar de eigen belevingswereld van het kind.
Elk sprookje wordt geïllustreerd met een mandalatekening. Daarnaast is er een mandala om zelf in te kleuren, wat een prachtige manier is om het verhaal te her-inneren.
Kortom: deze sprookjes nodigen uit ...
Ze zijn bijzonder geschikt om voor te lezen - niet alleen door ouders en grootouders, maar ook door leerkrachten en iedereen die met kinderen omgaat.

Als fysiotherapeute heeft Tille Klasens jarenlang cursussen zwangerschapsgymnastiek gegeven.
Tegenwoordig verzorgt ze cursussen Shantala-babymassage. Tijdens het volgen van een chakracursus maakte ze kennis met het schrijven van verhalen. Al gauw werd Zozie, haar eerste sprookjeskind, geboren. De zeven andere sprookjeskinderen lieten hierna niet zo lang op zich wachten.

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-389-0810-5
Uitg. Elmar

Marion & Werner Küstenmacher
 Energie en kracht door Mandala’s

Mandala is het heilige Tibetaanse symbool van de kosmos, en al duizenden jaren voorwerp van verering.

Met de mandala's uit dit boek kunt u nu zelf ervaren hoe groot de meditatieve kracht is van het inkleuren van deze geometrische figuren.
Een unieke, eenmalige verzameling van prehistorische, Afrikaanse, Keltische, Indiaanse, Byzantijnse en Japanse mandala's - geschikt voor elk niveau.

M

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-73798-26-4
Uitg.  Akasha

Greetje Molenaar
 Beginnen met mandalatekenen en -ontwerpen

Iedereen die een potlood kan hanteren, kan zijn eigen mandala's maken, want creativiteit en zelf ontwerpen is een vermogen dat ieder mens in zich heeft.
Dit boek begeleidt je ècht stap voor stap en helpt je mogelijk over je laatste schroom heen om aan de slag te gaan.
De tekst wordt met vele illustraties ondersteund.

Greetje Molenaar heeft veel ervaring opgedaan in haar eigen tekenschool de ronde kunst, waar ze les geeft (gaf) aan mensen die leren hun eigen mandala's te ontwerpen.
Zij wil dit nu van harte delen met een groter publiek.
Ook is zij mede-auteur van het succesvolle Mandala kleur- en werkboek.

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-73798-35-3
Uitg.  Akasha

Greetje Molenaar
 Symbolen in de Mandala

Met dit boek leer je - in je mandala - je eigen symbolen tekenen en ontwerpen, zoals bijvoorbeeld een roos, een vogel, de zon. Terwijl je ontdekt dat je in het algemeen al veel over symbolen weet, ga je in het bijzonder de diepere betekenis van symbolen in een totaal nieuw daglicht zien: wat betekenen deze symbolen voor jou? Hoe kun je dat beter ontdekken dan ze al tekenend te ervaren en hun waarde actueel te vertalen in jouw leven nu!

Symbolen in de Mandala is een praktisch, filosofisch en informatief boek. In het praktische deel doe je veel teken-oefeningen en worden uitgewerkte mandala's aangeboden als handleiding om direct aan het werkt te gaan!

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-73798-84-1
Uitg.  Akasha

Greetje Molenaar
 Sprookjes en oersymboliek in de mandala

Sprookjes en mythen zijn altijd al belangrijke bronnen geweest om inspiratie op te doen voor het creatief en helend bezig zijn.

Dit originele boek biedt vele nieuwe mogelijkheden om de oerverhalen te 'vertalen' in de mandala als grootste symbool van volledigheid en oneindigheid. Hierbij krijg je een zeer eenvoudige en diepzinnige kleurtechniek aangereikt: het kleurkoesteren.
Via deze techniek komt je tot je eigen beeldverhaal in de cirkel.

Om de diepere lagen van het sprookje verder te beleven, worden er zes sprookjes niet alleen opnieuw verteld, maar ook geduid. Ook leer je mandala's voor kinderen te ontwerpen. Aan de hand van honderden abstracte en figuratieve tekeningen uitgenodigd tot helend spontaan tekenen; ook hier kom je via je eigen beeldend vermogen in gesprek met jezelf. Zoals in de andere boeken van Greetje Molenaar speelt ook in dit boek de oersymboliek een belangrijke rol.

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-73798-55-8
Uitg.  Akasha

Greetje Molenaar
 Mandala – symboolkaarten

Breng je leven in kaart door te tekenen en te spelen met mandalasymboolkaarten.

In dit boek gaan we uit van de mandala als grootste symbool van volledigheid en oneindigheid. Zij biedt plaats aan vele andere symbolen. Door het maken van je eigen kaarten zul je je herinneren wat je allemaal al over symbolen weet en kun je ze een eigen plek geven. Iedere kaart wordt een krachtkaart omdat je er je eigen aandacht en energie in stopt. Wanneer je de hele serie maakt, ontstaat er een kostbaar kaartspel waar je blijvend van geniet en wijsheid uit put wanneer je ermee speelt. Het spel wordt ondersteund door de koepelkaart en de schaalkaart als symbool voor mannelijke en vrouwelijke energie. Er wordt ook aandacht besteed aan het maken van een enkele kaart, om weg te geven of voor jezelf

O

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-6378-533-X
Uitg. Schors

Frank den Ouden / Marjolijn Ploeger
 Westerse wijsheden, Oosterse mandala's

Een boek dat werd voorzien van schitterende en inspirerende mandala's gemaakt door Marjolijn Ploeger, valt op door de prettige en open schrijfstijl en de duidelijke en ongecompliceerde benadering en uitleg van de gehanteerde begrippen.
Westerse Wijsheden, Oosterse Mandala's bestaat uit drie delen: het eerst deel behandelt in het kort de achtergronden, de symboliek en de mogelijkheden die het (therapeutisch) gebruik van mandala's biedt; het  tweede deel bevat 60 prachtige mandala's in kleur, die gebaseerd zijn op de bijbehorende spreken en aforismen; het derde deel is een verzameling van uitspraken van Frank den Ouden: uitspraken waar het dagelijks leven aan ten grondslag ligt en die voor velen zeer herkenbaar zullen blijken.
Een boek om iedere dag even  "beet te pakken" en weg te dromen in de liefdevol gemaakte tekeningen en spreuken.

R

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-443-1275-8
Uitg. The House Of Books

Floor van Rijn Mandala's / Gedichten van Mieke van Hooft
 En dan troosten wij elkaar.

Over afscheid en verdriet, maar ook over herinnering en troost gaan de achttien ontroerende gedichten in dit mooie boekje.
Elk gedicht is gecombineerd met een kleurrijke mandala, een cirkelvormige, intuïtieve tekening.
Wanneer je niet weet wat te zeggen, bieden de prachtige kleuren en bemoedigende woorden in dit boekje steun en inspiratie.

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-443-1436-X
Uitg.The House Of Books

Floor van Rijn Mandala's / Gedichten van Mieke van Hooft
 Ik lees de liefde in je ogen

Over het wonder dat liefde heet, gaan de achttien hartverwarmende gedichten in dit
 prachtige geschenkboekje.
 Elk gedicht is gecombineerd met een kleurrijke mandala, een cirkelvorminge intuïtieve tekening.
 Gedicht en mandala samen laten liefde en hartstocht in al hun verschijningsvormen spreken.
 Voor iedereen die bemint of bemind wordt.

T

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-73798-19-1
Uitg.Akasha

Theresine Teurlinckx
 Bergtocht

'Bergtocht' wil een praktische handleiding zijn voor personen of groepen om via meditatief Mandalatekenen inzicht te krijgen in zichzelf en de wereld, en gestimuleerd daardoor de spirituele bergtocht te beginnen of voort te zetten.
Meditatief Mandalatekenen is een vorm tot bewustwording van de unieke weg die wij gaan: onze zoektocht naar eenwording met ons hoogste zelf, met de Christus in ons of met God.
De spirituele bergtocht ligt in onszelf en wordt door onszelf gekend. Over die weg wordt veel geschreven, maar woorden kunnen ervaringen niet vervangen.
Theresine Teurlinckx heeft al vele jaren mensen individueel of in groepen begeleid op hun 'bergtocht'

W

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-73798-32-9
Uitg. Akasha

Marga Walburg / Hermien Elings
 
Werken met yantra's

Een yantra is een hulpmiddel bij meditatie en kan gebruikt worden om gedachten te concentreren. Je kunt daardoor losraken van je dagelijkse beslommeringen. Een yantra heeft een symmetrische opbouw. De lijnen in een yantra vormen patronen die symbolische betekenissen hebben, en deze patronen krijgen een nog specifiekere werking door de kleuren die je hen kunt geven. Een yantra werkt in op het onderbewuste. Het onderbewuste is onbegrensd en daardoor is de werking van een yantra onbegrensd. Beelden zeggen de geest meer dan woorden.

Met dit boek leer je zelf yantra's tekenen en schilderen. Na de voorbeeldyantra kun je tien verschillende yantra's uitwerken: tien verschillende wegen die naar ware kennis voeren.

≈≈≈∆≈≈≈

Schrijvers/sters:
Titel:

Omschrijving

isbn:90-73798-66-3
Uitg. Akasha
 

Truus Wijfjes / Odile de Gier
 
Maak je eigen Astrologische mandalakaarten

Met dit boek maak je mandalakaarten waarbij je werkt met astrologische gegevens. Je doet dat nu eens niet, zoals meestal in de astrologie, via de tekens van de dierenriem, maar via de planeten en hun samenspel met de elementen.
Planeten staan symbool voor oerenergieën van waaruit het leven wordt opgebouwd; het zijn de drijfveren in onszelf. Alle krachten zoals die in het zonnestelsel aanwezig zijn, zijn er ook in ieder mens. Ontdek deze krachten in jezelf en geef ze vorm in je eigen mandalakaarten.
Wanneer je hiermee bezig bent, zul je steeds verder doordringen in de planetaire krachten. Je zult daarbij meer over jezelf en over jou in het grote geheel ervaren, hetgeen je leven kan verrijken. Het boek geeft toelichting en veel voor beelden, maar is vooral bedoeld als een uitdaging om zelf aan het werk te gaan. De mandala's teken je op kaarten, omdat er met meerdere series gewerkt gaat worden en kaarten gemakkelijk te ordenen zijn.

Truus Wijfjes is lerares Nederlands en houdt zich al twintig jaar bezig met astrologie. Odile de Gier is als psychotherapeut vele jaren met mensen op weg om hen te brengen bij hun diepste zelf. In woord en beeld maken zij de trillingen van Zon, Maan en planeten leesbaar en zichtbaar

≈≈≈∆≈≈≈

HOME